Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna                
Policja

Telefon Alarmowy
999
998
997

112
 

Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II

Nowy Targ ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

Centrala Telefoniczna 018 263 30 00

 

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ

Kredyt Bank S.A.II O/Kraków Filia nr. 1 Nowy Targ          
73 1500 1487 1214 8003 5240 0000    

NIP: 735-21-78-657
REGON: 000308324
KRS: 0000002479

 

Dyrektor naczelny: Marek Wierzba

Z-ca dyrektora ds. medycznych: Krzysztof Sudoł

Główny księgowy: Izabela Pałasz

 

Kontakt:

tel: 018 263 30 00 Główny numer szpitala

tel: 018 263 30 01 Sekretariat szpitala

tel: 018 263 30 02 Dyrektor Naczelny

Sekretariat Dyrekcji:
Krystyna Kalata
018 263 30 01  fax 0-18 263-39 50
sekretariat@pszs.eu

sp_zoz_nowytarg@interia.pl

Naczelna Pielęgniarka
Danuta Czerwińska
018 263 30 04

Dział Organizacyjno - Prawny
018 263 30 10
prawnicy@pszs.eu

Dział Księgowości
Jacek Ślęzak
018 263 30 21
ksiegowosc@pszs.eu

Dział Inwestycji Szpitalnych
Bogdan Klocek
018 263 30 53
administracja@pszs.eu

Dział Zamówień Publicznych
Bożena Dąbrowska
018 263 30 60 
fax 0-18 263-3952
zamowienia_publiczne@pszs.eu