Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna                
Policja

Telefon Alarmowy
999
998
997

112
 

Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II

Nowy Targ ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

Centrala Telefoniczna 018 263 30 00

 

2008-08-22 35/2008/SZP

Dostawa sprzętu, instalacja, wdrożenie systemu informatycznego RIS/ PACS do cyfrowej archiwizacji i dystrybucji wyników badań diagnostycznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z obsług± serwisow± oraz przeszkoleniem personelu. KOD CPV- 30241500-5, 30243000-4, 30260000-9.

plik do pobrania <--- KLIKAĆ

WYNIK Bożena D±browska, tel. 182633060


ZAKOŃCZONY